Pozdravljeni na spletni strani KS Golnik

Stran je namenjena tako krajanom Golnika kot tudi vsem ostalim obiskovalcem našega kraja, ki lahko pred svojim obiskom na teh straneh najdejo dodatne informacije. Vaše predloge, pobude, kritike in pohvale nam pošljite na: ks@golnik.si. Kot kanal komuniciranja lahko uporabite tudi našo skupino na družbenem omrežju Facebook.

Stran bo v kratkem dopolnjena z nekaterimi dodatnimi informacijami o aktivnostih, društvih in poslovnih subjektih delujočih na območju KS Golnik.


Golnik - zgodovina

Golnik se v starih listinah prvič omenja 1436 kot fevd Celjskih grofov. V 16. stoletju je tu Jurij Kreutzer zgradil grad, ki se je v 17. stoletju skupaj z naseljem preimenoval po novih lastnikih v Gallenfels.

Grad so sredi prve svetovne vojne začeli namensko uporabljati kot zdravilišče za bolne in ranjene vojake s soške fronte. Po razmahu revščine in s tem tuberkuloze v dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja je na Golniku nastala bolnišnica za pljučne bolezni. Med drugo svetovno vojno in po njej je doživela še nekaj dozidav. Po drugi svetovni vojni so na Golniku zaradi pomanjkanja kadra zgradili tudi šolo za medicinske sestre in strežnice. Zgradbo so kasneje predelali v stanovanjsko zgradbo, v t.i. samski blok. Kasneje so na Golniku zgradili še štiri stanovanjske bloke. Vmes so odobrili tudi zazidalne načrte za t.i. Mali Triglav v šestdesetih in Kadrovski hrib konec sedemdesetih za individualno pozidavo.

Golnik je naselje v Mestni občini Kranj. Zaradi ugodne klime od leta 1921 v kraju deluje eno izmed najbolj znanih evropskih zdravilišč za pljučne bolezni.

Nekdaj kmečko naselje, danes pa primestno naselje leži na sončni legi ob vznožju Kriške gore in šteje približno 1115 prebivalcev.

Vir: Wikipedija, Statistični urad RS (1.7.2014)